J. M. Greer i sukcesja cywilizacji

Koncepcja J. M. Greera wychodzi od stwierdzenia, że nasza cywilizacja (cywilizacja przemysłowa, zbudowana na taniej energii z paliw kopalnych) jest jedną z wielu cywilizacji ludzkich, które rodziły się, rozkwitały i obumierały w powtarzalny sposób. W swoim rozwoju przekształcały one środowisko do tego stopnia, że nie były już stanie w nim funkcjonować, ale tym samym przygotowały grunt dla następnych, jeszcze sobie nieznanych, biocenoz/cywilizacji.
To samo, jego zdaniem, dotyczy obecnej cywilizacji, której narodziny obwieścił syk pary z maszyny Jamesa Watta, a upadek rozpoczął się wraz z kryzysem naftowym lat 70. XX w. Bezpośrednimi czynnikami końca tej (i początku następnej, już znacznie skromniejszej i przejściowej fazy) jest z jednej strony wyczerpywanie się paliw kopalnych, a z drugiej katastrofa klimatyczna, wywołana przez gazy powstałe ze spalania tychże.

Czytaj dalej