Arytmetyka przemiany

Prędzej czy później opublikujemy tu polskie wersje „podręczników przemiany”. Na razie w zwartych podpunktach odpowiadamy na pojawiające się pytania typu „Ale ossochozzi?” 😉

Trzy aspekty

 • Myśl

Używamy naszej zbiorowej inteligencji, aby na podstawie najlepszej dostępnej wiedzy znajdować sposoby lepszego życia.

 • Uczucie

W naszej pracy kierujemy się współodczuwaniem. Zwracamy uwagę, jak wpływa ona na społeczność, uczucia i myśli osób, oraz na relacje między nimi.

 • Czyn

Przekształcamy nasze wizje w rzeczywistość poprzez praktyczne działania i tworzenie nowej, zdrowej ekonomii tam, gdzie żyjemy.

Osiem zasad

Budujemy odporność i zważamy na ograniczoność zasobów.

Mądrze używamy tego, co jest w naszym zasięgu, aby obniżyć emisję węgla do atmosfery i uniezależnić się od paliw kopalnych.

Wspieramy otwartość1 i sprawiedliwość społeczną

Najbardziej poszkodowani i najbiedniejsi ludzie w naszych społecznościach najgorzej ucierpią wskutek drożejących paliw i żywności, niedostatku zasobów i ekstremalnych zjawisk pogodowych. Chcemy zwiększyć szanse wszystkich grup społecznych na godne życie w zdrowiu i zaspokojeniu potrzeb.

Stosujemy zasadę pomocniczości2

Celem modelu Przemiany nie jest centralizacja czy kontrola podejmowania decyzji, lecz samoorganizacja i działanie społeczności na takim poziomie, który ją najbardziej wzmocni i da praktyczne efekty.

Utrzymujemy równowagę

W odpowiedzi na nagłe, globalne wyzwania, jednostki i grupy mogą odczuwać stres, chęć zamknięcia się zamiast dążenia do otwartości, łączenia i kreatywności. Tworzymy przestrzeń dla refleksji, celebrowania i wypoczynku by zrównoważyć czas, gdy jesteśmy zajęci realizacją zadań. Poznajemy różne sposoby działania, które angażują nasze umysły, ręce i serca i pozwalają nam rozwijać współpracę i zaufanie.

Uczestniczymy w żywym eksperymencie, cały czas się ucząc

Przemiana to globalny eksperyment społeczny w codziennym życiu, w czasie rzeczywistym. Przynależność do sieci oznacza, że możemy wprowadzać zmiany szybciej i bardziej efektywnie, korzystając wzajemnie ze swoich doświadczeń i wglądu. Chcemy uczyć się zarówno na błędach, jak i sukcesach — jeśli mamy odważnie szukać nowych sposobów na życie i pracę, nie zawsze się uda za pierwszym razem. Jesteśmy otwarci i aktywnie poszukujemy opinii innych.

Swobodnie dzielimy się ideami i siłą

Przemiana to ruch oddolny, gdzie idee mogą rozprzestrzeniać się szybko, szeroko i efektywnie, gdyż każda społeczność sama dba o ten proces. To wygląda różnie w różnych miejscach i chcemy raczej wzmacniać niż ograniczać tę różnorodność.

Współpracujemy i dążymy do synergii

Ideą jest współpraca w całej społeczności, uwalnianie zbiorowej mądrości, która daje jednostkom większy wpływ na rzeczywistość niż samotne działanie. Nasze narzędzia to kultura współpracy, tworzenie sieci i sojuszy wewnątrz ruchu i poza nim, otwarte procesy decyzyjne i pomaganie ludziom w komunikacji.

Dbamy o konstruktywne i twórcze podejście

Skupiamy się na budowaniu, nie na zwalczaniu. Skłaniamy ludzi, aby wyobrażali sobie przyszłość, w której chcą żyć i angazowali się w jej tworzenie. Opowiadamy nowe historie, cieszymy się i świętujemy sukcesy.

Siedem magicznych składników

 • Zdrowa grupa inicjatywna
  Świadoma praca nad dynamiką grupy przez cały czas jej istnienia pomaga utrzymać jej zdrowie, dobrostan jej uczestników i sprawność działania.
 • Równowaga między różnymi obszarami
  • Wizja
  • Praktyczne projekty
  • Radość i świętowanie
 • Powiązania…
  • z całym ruchem Przemiany
  • z szerszą lokalną społecznością
  • z zewnętrznymi partnerami i sojusznikami

1 Ang.: inclusivity.

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/Subsydiarno%C5%9B%C4%87 (tu w kontekście prawa polskiego i UE)

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x